Hvem er jeg

Familien i Centrum

Lisbeth Sander

Jeg er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske og har desuden taget diverse uddannelser indenfor ledelse.

 

I 2006 blev jeg færdiguddannet Marte Meo terapeut og færdig som supervisior i maj 2017.

 

I hverdagen arbejder jeg som sundhedsplejerske og har beskæftiget mig med børn siden 1986.

 

Jeg anvender Marte Meo metoden og har familiesamtaler i mit daglige arbejde. Her oplever jeg, at mange forældre kan have glæde af Marte Meo metoden's positive indgangsvinkel til at tackle de udfordringer, som de støder på i hverdagen.

 

Desuden har jeg i mange år været ansat i Falck som rådgiver i Hotline for småbørnsforældre.

 

Medlem af Marte Meo foreningen

http://www.martemeo.dk

 

Copyright © Lisbeth Sander, Engstien 1, Ny Hammerholt, 3400 Hillerød, Mobil: 22728291