Marte Meo

Familien i Centrum

Marte Meo

 

Marte Meo betyder 'ved egen kraft', og metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Den har været kendt og udbredt i Danmark siden 1994, og anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på døgninstitutioner, på skoler og på specialinstitutioner. Marte Meo metoden kan også anvendes inden for personaleledelse/samarbejde, mødevirksomhed samt undervisning.

 

Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Metoden har et humanistisk og ressourceorienteret menneskesyn.

 

Marte Meo er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets, den unges, den voksnes initiativer, sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil, trin for trin.

 

Når Marte Meo terapeuten analyserer en film fokuseres på:

 

•Hvad kan f.eks. barnet allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet har brug for at lære,

•Hvad gør den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling,

•Hvad har den voksne brug for at få informationer om at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling.

 

Marte Meo terapeuten videregiver, via udvalgte klip fra videooptagelsen, konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

 

En mor, der har været igennem et Marte Meo forløb, udtaler:

 

"Jeg har haft et Marte Meo forløb i forbindelse med min 3 årige drengs manglende lyst til at sidde med og spise ved middagsbordet. Jeg har, med Lisbeths hjælp, fået brugbare værktøjer til at tackle potentielle konfliktsituationer, så de ikke optrappes. Det giver mig ro til og mod på at sætte grænser og holde fast. Grundprincipperne i Marte Meo giver megen mening for mig. Jeg har lært at sætte grænser på en lyttende og anerkendende måde, hvor mit barn føler sig set og hørt. Og det virker!"

 

Se Marte Meo forløb om tandbørstning: https://www.youtube.com/watch?v=WvcMfnix5TI

Copyright © Lisbeth Sander, Engstien 1, Ny Hammerholt, 3400 Hillerød, Mobil: 22728291